SakShi ThAkur

35 Places. 24 Photos. 31 Karma.


About me


My Travel Map

#myplaces

SakShi ThAkur's Travels

SakShi ThAkur's Trips.

My Timeline

more